SWOT - 3 analýza

Strategická analýza SWOT - 3 analýza je přílohou Strategického rámce MAP vzdělávání Prahy 16 do roku 2023 a hodnotí následující priority: 
1. Infrastruktura v oblasti vzdělávání
2. Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků
3. Spolupráce v oblasti vzdělávání
4. Inkluze
5. Podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků
Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ve shora uvedených oblastech najdete v dokumentu: SWOT - 3 analýza (pdf, 554 kB)