Zkouška systému varování

Ve středu 7. února se na celém území České republiky uskuteční pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12.00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Současně bude v tento den rozeslána zkušební SMS zpráva ze systému krizového zabezpečení Městské části Praha 16. Obdrží ji všichni, kdo již odevzdali povodňové plány své nemovitosti.

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování se opakuje na základě vyhlášky Ministerstva vnitra ČR každou první středu v měsíci, a to od října roku 2002. Zkouška systému je v Praze aktivována z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

Před vlastní zkouškou bude z Operačního střediska Krizového štábu hlavního města Prahy odeslána informace o chystané zkoušce cestou elektronických sirén autonomního systému varování a informování hlavního města v následujícím znění (v českém a anglickém jazyce):

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

„Test of sirens, test of sirens, test of sirens. Test of sirens will continue within several minutes. Test of sirens, test of sirens, test of sirens."

Zveřejněno: 05.02.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 404 x