• Čistí se vyústění radotínského potoka

  13.09.2017 / Tak, jak bylo správcem vodního toku přislíbeno po červnové bleskové povodni, čistí se postupně koryto potoka a především jeho ústí do Berounky. Nyní se bagrují nánosy naplavené do řeky při ulici K Přívozu.
 • Povodňová prohlídka Radotínského potoka

  04.07.2017 / Pracovníci Městské části Praha 16 a Povodí Vltavy, s.p. provedli dne 4. července 2017 povodňovou prohlídku Radotínského potoka, a to z důvodu zjištění rozsahu škod a plánu provedení nezbytných prací po bleskové záplavě ze čtvrtka 29. června.
 • Mimořádný svoz odpadu z ulic Vápenná a U Učiliště

  30.06.2017 / Na základě vyžádání Povodňové komise MČ Praha 16 bude dnes (v pátek 30. června) proveden mimořádný svoz směsného komunálního odpadu z nemovitostí z povodní postižené lokality.
 • Infolinky Povodňové komise MČ Praha 16

  30.06.2017 / Během dopoledne dne 30. června 2017 budou opět zřízeny informační linky Povodňové komise Městské části Praha 16. V nejbližších dnech nejsou očekávány žádné další nebezpečné jevy.
 • Aktuální situace

  29.06.2017 / Ve 14 hodin se sešla Povodňová komise Městské části Praha 16 včetně všech pracovních skupin a shrnula vývoj situace zhruba od osmé hodiny ranní. Odpoledne se podařilo zprůjezdnit komunikace a obnovit MHD. V podvečerních hodinách se již situace zklidňuje a ulice se dočišťují.
 • Výstraha kvůli extrémním srážkám trvá, lze volat na povodňová čísla

  29.06.2017 / Na území Hl. m. Prahy je vyhlášena povodňová pohotovost, která potrvá do pátku 30.6.2017 do 7.00 hodin (nastal 1. stupeň povodňové aktivity). V Radotíně povodňová komise v terénu monitoruje stav. Již nyní lze volat na povodňová čísla.
 • Aktuální situace v Radotíně (9.05 hodin)

  29.06.2017 / Vytopená je část Edenu, resp. od Technických služeb Praha - Radotín až po ulici U Učiliště. Ulice K Cementárně je pro veškerou dopravu uzavřena. Členové Krizového štábu Městské části Praha 16, pracovníci Úřadu městské části Praha 16, Technické služby Praha - Radotín a další jsou v terénu a situaci monitorují přímo na místě.
 • Projíždějte Radotínem opatrně, voda vyrazila poklopy kanálů

  29.06.2017 / Řidiči, vzhledem k extrémním srážkám projíždějte Radotínem s maximální opatrností. Náhlý velký nápor vody v dešťové kanalizaci zdvihl na některých místech poklopy kanálů.
 • Výstraha ČHMÚ: Extrémní srážky

  29.06.2017 / Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu týkající se EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK. Jev je kvalifikován jako extrémní stupeň nebezpečí. Výstraha platí pro Prahu a Středočeský kraj (Praha - západ, Beroun a Příbram) pro čtvrtek 29. června.
 • Výstraha ČHMÚ: Pozor na bouřky, déšť a vysoké teploty

  28.06.2017 / Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu (2017/59), která upozorňuje na velmi silné bouřky, vysoké teploty a vydatný déšť na území Hlavního města Prahy.