Personální obsazení Bezpečnostní rady správního obvodu Praha 16

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předseda  Hanzlík Karel, Mgr.
 Místopředseda  Knotek Miroslav, Mgr.
 Člen  Cedidla Jan, mjr. Mgr.
 Člen  Hejna Zdeněk, Mgr.
 Člen Jirásek Pavel, Ing.
 Člen  Kinduch Oldřich, npor. Bc.
 Člen Marášek Jakub, DiS.
 Tajemník  Kalina Viktor, Ing. DiS.

Složení Bezpečnostní rady správního obvodu Praha 16 bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 7/2022 ze dne 2.11.2022.
Zveřejněno: 09.11.2022 –Eva Javorská ; Přečteno 22803 x