Personální obsazení komise školské a kulturní

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předsedkyně  Krejčí Sabina, Mgr.
 Členka Baráková Simona, Bc.
 Členka Ježková Martina, Ing.
 Členka Kindlová Anna, Ing.
 Členka Procházková Zuzana
 Členka Radovanská Monika, Mgr.
 Členka Rysová Jana, Mgr.
 Člen Šustr Vratislav
 Člen Voleman Radko, Mgr.
 Tajemnice Krejčí Iveta, Bc.

Předsedkyně školské a kulturní komise byla odsouhlasena usnesením Rady městské části Praha 16 č. 1/2022 ze dne 2.11.2022.

Složení letopisecké komise bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 33 ze dne 16.11.2022.
Zveřejněno: 09.11.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 22803 x