Personální obsazení sociální a zdravotní komise

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předsedkyně Baráková Simona, Bc.
 ČlenkaHabadová Olga
 ČlenkaHomolová Martina
 ČlenkaMašková Naďa
 ČlenkaPetrová Jana 
 ČlenkaPištěláková Ilona
 ČlenkaŘíhová Božena
 TajemniceStejskalová Jitka, Mgr.

Složení letopisecké komise bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 31 ze dne 16.11.2022.

Předsedkyně sociální a zdravotní komise byla odsouhlasena usnesením Rady městské části Praha 16 č. 1/2022 ze dne 2.11.2022.
Zveřejněno: 09.11.2022 –Eva Javorská   |   Aktualizováno: 28.11.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 17497 x