Personální obsazení Povodňové komise

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předseda  Hanzlík Karel, Mgr.
 Místopředseda  Knotek Miroslav, Mgr.
 Členka Baráková Simona, Bc.
 Členka  Böhmová Lenka, Ing.
 Člen  Dbalý Václav Bc.
 Členka  Hübnerová Lenka, Ing.
 Člen  Janda David
 Členka Jíchová Helena, Ing.
 Člen  Jirásek Pavel, Ing.
 Členka  Králová Ilona, MUDr.
 Člen  Kubec Milan
 Člen Marášek Jakub, DiS.
 Člen  Martínek Jan
 Člen  Švitorka Pavel, Ing.
 Tajemník  Kalina Viktor, Ing. DiS.

Složení Povodňové komise Městské části Praha 16 bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 7/2022 ze dne 2.11.2022.
Zveřejněno: 13.12.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 25481 x