Personální složení Krizového štábu

Funkce Příjmení, jméno, titul
 Vedoucí  Hanzlík Karel, Mgr.
 Zástupce vedoucího  Knotek Miroslav, Mgr.
 Člen Bureš František, npor. Mgr. 
 Členka Böhmová Lenka, Ing.
 Člen  Cedidla Jan, mjr., Mgr.
 Člen Hejna Zdeněk, Mgr.
 Členka Högerová Zuzana, Mgr. Bc.
 Členka  Hübnerová Lenka, Ing.
 Člen Janda David
 Členka Jíchová Helena, Ing.
 Člen Jirásek Pavel, Ing.
 Člen Kinduch Oldřich, npor. Bc.
 Člen Kovařík Jiří, Mgr.
 Členka Králová Ilona, MUDr.
 Člen Kubec Milan
 Člen Lukosz Daniel, Bc.
 Člen Marášek Jakub, DiS.
 Člen Martínek Jan
 Členka Rohlíková Věra, Mgr.
 Člen Šiška Petr, Ing.
 Člen Švitorka Pavel, Ing.
 Členka Valínová Kateřina, DiS.
 Tajemník  Kalina Viktor, Ing. DiS.

Složení Krizového štábu Městské části Praha 16 bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 7/2022 ze dne 2.11.2022.
Zveřejněno: 29.11.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 23888 x