Personální obsazení letopisecké komise

Funkce Příjmení, jméno, titul
 PředsedkyněFarníková Irena, Ing.
 ČlenBárta Jiří
 ČlenkaGruberová Andrea, Ing.
 ČlenkaHanová Ivana
 ČlenLukavský Jan
 ČlenMoravec Miroslav
 ČlenPřikryl Jan, Ing. CSc.
 ČlenRak Štěpán, Ph.D. RNDr.
 ČlenŠindelka Jaroslav, Ing.
 ČlenkaŠišková Jaroslava, Mgr.
 ČlenŠustr Vratislav, Mgr.
 Člen Vančát Pavel, Bc.
 ČlenVeber Pavel, Bc.
 TajemniceJana Hejrová, DiS.
 Webwww.letopisciradotin.cz

Složení letopisecké komise bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 30 ze dne 16.11.2022.

Složení bylo dále upraveno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 65 ze dne 14.12.2022.

Předsedkyně letopisecké komise byla odsouhlasena usnesením Rady městské části Praha 16 č. 1 ze dne 2.11.2022.
Zveřejněno: 09.11.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7463 x