Personální obsazení komise bytové a pro přidělování bytů v DPS

 Funkce  Příjmení, jméno, titul
 Předseda Farník Jan, Ing. 
 ČlenČernohorský František, RNDr. 
 ČlenkaHomolová Martina
 ČlenkaKrásná Ivana, Mgr. 
 ČlenkaMalátová Lucie, Ing.
 ČlenMoravec Miroslav
 ČlenkaPagáčová Lenka
 ČlenkaRadová Simona, Mgr. DiS.
 ČlenkaStejskalová Jitka
 ČlenkaŠpryňarová Hana 
 ČlenkaVondráčková Jitka
 ČlenkaRadová Ivana

Předseda komise bytové a pro přidělování bytů v DPS byl odsouhlasen usnesením Rady městské části Praha 16 č. 1/2022 ze dne 2.11.2022.

Složení letopisecké komise bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 28 ze dne 16.11.2022.

Zveřejněno: 09.11.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 17797 x