Personální obsazení komise bytové a pro přidělování bytů v DPS

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předseda  Farník Jan, Ing. 
 Člen  Černohorský František, PhDr.
 Členka  Krásná Ivana, Mgr.
 Členka  Krejčí Iveta, Bc.
 Členka Misalová Mira
 Člen  Moravec Miroslav
 Členka  Pagáčová Lenka
 Členka Radová Simona, Mgr.
 Členka  Stejskalová Jitka, Mgr.
 Členka Zahradníková Jitka
 Tajemnice  Radová Ivana

Složení komise bytové a pro přidělování bytů v DPS bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 67 ze dne 5.12.2018
Zveřejněno: 12.12.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 15922 x