Hledají se ambasadoři

Hledají se ambasadoři
Pro projekt Národního centra bezpečného internetu pod názvem „Internet vstřícný pro seniory“ se hledají tzv. ambasadoři pro oblast Prahy 16. Ambasador se bude ve svém regionu podílet na proškolování seniorů v oblasti bezpečnějšího užívání internetu. Jde o program prevence kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na seniorech, využití internetu k podpoře seniorských aktivit a začlenění seniorů do společnosti, nad nímž záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. 

Projekt snižuje rizikové faktory vedoucí k rozvoji kybernetické kriminality a elektronického násilí u této cílové skupiny, zvyšuje digitální gramotnost a povědomí o bezpečném a etickém užívání informačních technologií, mobilních zařízení a internetu u věkové kategorie seniorů. Je reakcí na potřeby u vyšších věkových skupin obyvatelstva, a to v oblastech identifikovaných Národním akčním plánem: především zajištění a ochrana práv starších osob, celoživotní učení a mezigenerační spolupráci. 

Program klade důraz na rozvoj znalostí a dovedností seniorů pro lepší orientaci v problematice internetu, in¬formačních technologií a online bezpečnosti a na rozvoj aktivní ochrany starších uživatelů, tzv. „silver users“, před elektronickými útoky, podvody a násilím. Měl by také podporovat informovanost seniorů, jejich začlenění do společnosti a uplatnění jejich dovedností na trhu práce a zájmových aktivit a při ochraně vlastních práv. 

Kdo je ambasador
  • Ambasador bezpečnějšího internetu je muž nebo žena z řad seniorů (tedy věková hranice 65+), nebo muž nebo žena, kteří nespadají do této věkové kategorie, ale mají zájem pracovat se seniory a učit je poznávat tajemství bezpečnějšího online prostředí.
Co ambasadora čeká?
  • Proškolení ze základních e-learningových lekcí, které připravilo Národní centrum bezpečnějšího internetu. Poté získá certifikát, který jej nadále opravňuje k proškolování seniorů v jeho regionu.
S kým ambasador spolupracuje?
  • Ambasador spolupracuje s úřadem konkrétní městské části nebo s městským úřadem obce s rozšířenou působností v rámci prevence kriminality. Dále spolupracuje s domovy pro seniory, nebo s organizacemi, které nabízejí aktivity pro seniory nebo s městskou policií.
Chci se stát ambasadorem
  • Máte-li zájem o nabízenou pozici certifikovaného ambasadora bezpečnějšího internetu kontaktujte Národní centrum bezpečnějšího internetu, e-mail seniori@saferinternet.cz, telefon 252 548 438, kde získáte další informace. 

  • Bezplatné kurzy pro budoucí ambasadory se uskuteční 

    • 3.12., 8.12. a 15.12.2015 v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Charvátova 9, Praha 1
    • 17.12.2015 na Krajském úřadu Středočeského kraje ve Zborovské ulici v Praze 5. Každý absolvent obdrží certifikát a další výukovou oporu pro realizaci seminářů pro seniory. 
Program kurzu (docx, 101 kB)
Leták k akci (pdf, 2,5 MB)
Zveřejněno: 19.11.2015 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 25.11.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6995 x