Městský kamerový systém

Hlavní město Praha buduje od roku 1998 Městský kamerový systém (MKS). Celkem je na území hlavního města Prahy umístěno 924 kamerových stanovišť a 72 monitorovacích pracovišť MKS. 

Dopad existence Městského kamerového systému hlavního města Prahy na zajištění veřejného pořádku a snížení, resp. objasnění kriminality je pravidelně čtvrtletně hodnocen Policií ČR - Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy. Na základě tohoto hodnocení lze konstatovat, že:

 • významný přínos MKS hlavního města Prahy je zejména v oblasti prevence kriminality; již pouhá instalace kamer se odráží ve snížení nápadu trestné činnosti ve sledovaných lokalitách,
 • v oblasti represe umožňuje MKS hlavního města Prahy obsáhnout velké území a operativně informovat příslušné složky Policie České republiky a Městské policie hlavního města Prahy, které mohou bezprostředně reagovat.

Dále je MKS hlavního města Prahy využíván pro monitorování míst s výskytem drogových překupníků, a tak se s jeho přispěním daří distributory omamných a psychotropních látek vytlačovat z problémových míst.

Monitorovací pracoviště:
 • operačního střediska Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
 • operačních středisek Obvodních ředitelství Policie ČR - Praha I až Praha IV
 • operačního střediska Policie ČR - Národní protidrogové centrály
 • Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy
 • operačních středisek Obvodních ředitelství Městské policie Praha 1 až Praha 15
 • operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy
 • operačního střediska  Dopravní řídící ústředny hl. m. Prahy
 • centrální dispečink Dopravního podniku hl. m. Prahy
 • Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
 • operačního střediska Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy - zdravotnické operační středisko ZZS
 • dispečink Technické správy komunikací hl. m. Prahy

Na území Radotína se nachází celkem šest kamer (náměstí Osvoboditelů 1409, náměstí Osvoboditelů 1372, Prvomájová, Sídliště 1079, Vrážská 43, železniční přejezd Na Betonce). 

On-line kamery
Zveřejněno: 24.07.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 12048 x